מחלקת מקרקעין

מחלקת מקרקעין במשרד קוזניץ, פסח ושות' עוסקת בייצוג קונים ומוכרים נכסי נדל"ן בארץ ובעולם.
המחלקה עוסקת בייצוג צדדים במו"מ לחתימת הסכמי מכר, ייצוג קבלנים ובעלי נכסים.
שותפי המשרד בעלי ניסיון רב בייצוג בכל הנוגע להליכים אל מול המפקח על רישום המקרקעין, רשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל ועוד.