מחלקת יצוא בטחוני

מחלקת הייצוא הביטחוני במשרד קוזניץ, פסח ושות' עוסקת בייצוג יצואנים ביטחוניים ישראלים אל מול משרד הביטחון בכלל ואגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ"י) בפרט בכל הנוגע לעסקאות ייצוא ציוד בטחוני, ידע בטחוני או מתן שירות ביטחוני לגורמים זרים. המחלקה עוסקת בכלל שלבי הייצוא הביטחוני, החל בבדיקת הצורך ברישום וייצוג ברישום בפועל במרשם היצואנים, עובר לרישום המוצרים וכלה בבקשות רישיון שיווק בטחוני ובקשות רישיון יצוא בטחוני. במסגרת

פועלם מייצגים שותפי המשרד אל מול היחידה לאכיפה באפ"י גם בכל הנוגע להליכים הפליליים וסנקציות מנהליות שנוקט האגף.
עברם הביטחוני של שותפי המשרד והניסיון רב השנים בהתנהלות אל מול גורמי הביטחון מעניק יתרון יחסי בהתנהלות המשפטית הנוגעת לייצוא הבטחוני ומספקת פתרונות יצירתיים רבים ללקוחות המשרד הנזקקים לייעוץ וייצוג משפטי למול משרד הביטחון.

מחלקת הייצוא הביטחוני במשרד קוזניץ, פסח ושות' עוסקת בייצוג יצואנים ביטחוניים ישראלים אל מול משרד הביטחון בכלל ואגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ"י) בפרט בכל הנוגע לעסקאות ייצוא ציוד בטחוני, ידע בטחוני או מתן שירות ביטחוני לגורמים זרים. המחלקה עוסקת בכלל שלבי הייצוא הביטחוני, החל בבדיקת הצורך ברישום וייצוג ברישום בפועל במרשם היצואנים, עובר לרישום המוצרים וכלה בבקשות רישיון שיווק בטחוני ובקשות רישיון יצוא בטחוני. במסגרת פועלם מייצגים שותפי המשרד אל מול היחידה לאכיפה באפ"י גם בכל הנוגע להליכים הפליליים וסנקציות מנהליות שנוקט האגף.
עברם הביטחוני של שותפי המשרד והניסיון רב השנים בהתנהלות אל מול גורמי הביטחון מעניק יתרון יחסי בהתנהלות המשפטית הנוגעת לייצוא הבטחוני ומספקת פתרונות יצירתיים רבים ללקוחות המשרד הנזקקים לייעוץ וייצוג משפטי למול משרד הביטחון.