הוציא קבצים מהצבא נחשד בריגול ונידון לחודשיים מאסר

הוציא קבצים מהצבא נחשד בריגול ונידון לחודשיים מאסר