כ-7 שנות מאסר לקצין נ"מ שגנב טיל לאו ורובה

כ-7 שנות מאסר לקצין נ"מ שגנב טיל לאו ורובה