הוא איים לאנוס אותי ואמר שאף אחד לא יאמין לי

הוא איים לאנוס אותי ואמר שאף אחד לא יאמין לי