שלוש שנים עוכב בדרגה וזוכה

שלוש שנים עוכב בדרגה וזוכה