רק חודשיים מאסר לחייל שדקר את חברו

רק חודשיים מאסר לחייל שדקר את חברו